Projekty

Naší snahou je pomáhat tam, kde je to nejvíce zapotřebí. Země třetího světa sužují každý den nelítostné podmínky na přežití. Projekty tvoříme na základě vlastních zkušeností. Součástí projektů jsou krátké filmy a videa, které nastiňují současnou životní situaci tamního obyvatelstva.

Přejeme si vás více seznámit s prostředím a vždy se snažíme vycházet z kulturního podtextu, který znázorňujeme podloženými informacemi.