Pobrezi slonoviny

Pobřeží slonoviny (Côte d'Ivoire) je nádherná a přímo okouzlující země, která vezme dech nejednomu návštěvníkovi. Nachází se na pobřeží Atlantského oceánu a je státem v západní Africe ležící na pobřeží Guinejského zálivu. Název země se vztahuje k obchodu se sloními kly a otroky.

Státním zřízením je prezidentská republika a počet obyvatel se odhaduje přes 24 000 000. Místo je to skvostné, ale každá strana mince má dvě strany. Není tomu tak dlouho, kdy v hlavním ekonomickém a největším městě Abidjanu probíhal největší střet občanské války. Po roku 2010 se situace ustálila zvolením nového prezidenta. Hlavním městem je Yamoussoukro, avšak hlavní vládní budovy a ambasády jsou stále ve městě Abidjanu, který je také největším centrem dění a ruchu. Nicméně, i když je na africké poměry země ekonomicky slušně zdatná, jsou zde veliké životní rozdíly a nedůstojné podmínky pro život. Země je v ekonomickém rozkvětu, ale stále je potřeba leccos vylepšovat. Je nutností zdokonalit infrastrukturu a školní docházku, kterou si stále nemůže dovolit převážná část obyvatelstva. A díky převažující části chudých obyvatel je veliká úmrtnost, jak dětí tak i dospělých.

Na Pobřeží slonoviny je úředním jazykem francouzština a dále se zde nachází přes 64 kmenových nářečí. Obyvatelé se vyznačují dobrými vztahy mezi kmeny, a i mezi dvěma hlavními náboženskými skupinami - křesťany a muslimy, díky čemu se tu náboženské konflikty nevyskytují. Zato, je zde velice rozšířený značný spiritualismus. Populace, která nedosáhne na pomoc u lékaře, stále vyhledává pomoc u místních šamanů a volí tuto cestu léčby. Pobřeží slonoviny je největším vývozcem kakaa a třetím největším vývozcem kávy a palmového oleje na světě. Z nerostných zdrojů se zde těží diamanty a z pobřežního šelfu ropa a zemní plyn