O Nás

Jsme nevládní nezisková organizace sídlící na Pobřeží slonoviny s dceřinou organizací, která byla jako první založená v České republice. Organizace byla vytvořena z důvodů pomoci, z důvodů lidských potřeb a ze snahy vyřešit problematiku zemí třetího světa. Snažíme se pomoci ve školství, zdravotnictví, v církevních institucích, ale i s problémy běžného života. Populace v Africe se potýká každý den s životními situacemi, které si nedovedeme ani z části představit. Tíží je smrtelné nemoci, hladomor a špatné životní podmínky. Naší snahou je vymýšlet a realizovat koncepty, které by mohly vyřešit problematiku těchto zemí.

První šanci na život jsme dostali všichni, my však rádi pomáháme těm, kteří procházejí těžkým životním obdobím nebo žijí v podmínkách, které nejsou slučitelné se životem. Naší cestou je dát druhou šanci těm, kteří jí potřebují a naším cílem jsou spokojené lidské životy.

Nejsme pouze tým mladých lidí, který je nadšený pomáhat lidem v nouzi. Na vlastní kůži jsme si prožili různé nelehké životní situace a pády na samé dno, ale zároveň i chvíle hojnosti a radosti. V důsledku všech těchto poznání se někteří z nás rozhodli odletět na Pobřeží slonoviny a zakusit žít tamním běžným životem. Představy, se kterými jsme odcestovali, byly nesrovnatelné s realitou, kterou jsme prožívali. Po celou dobu pobytu bylo těžké komparovat se s bídou, kterou trpí prakticky většina afrického obyvatelstva. Se závažnými nemocemi, mnohdy nijak neléčenými a s negramotností lidí, pro něž jsou školy příliš drahé. Toto byly těžké okamžiky, ale mnohem těžší bylo vidět malé děti, které nemají co jíst, žijící bez rodičů nebo jen s jedním z nich. Děti živořící na ulicích, ve kterých se přežít ve zdraví nedá a děti, jež musí pracovat, aby přežily nebo si mohly zaplatit školné.

Každé dítě na tomto světě si zaslouží mít adekvátní životní podmínky k rozvoji své osobnosti, ke vzdělání a k plnohodnotné budoucnosti, jak z pracovního, tak i z finančního hlediska. Toto poznání nás přimělo, plánovat a rozvíjet naše ideje pro pomoc tamního obyvatelstva. Rozhodli jsme se, že je třeba zapojit se do pomoci, která má smysl a hluboký význam. Apriori, je zapotřebí začít od základů a budovat nové školy, školící instituce a centra pro volný čas. Chceme nastavit životní úroveň tamních lidí tak, aby byla ekvivalentní k úrovni každého z nás a aby měli ve své zemi spokojený život. Celý tento projekt vznikl na základě zážitků z míst, která jsme navštívili. Nemuseli jsme býti příliš empatičtí, abychom pocítili potřebu změnit tamní rutinu, která dlouhodobě nefunguje, za prosperitu, životní standard a hojnost.

Naši pomoc zaměřujeme zejména na poli humanitárním. Jedná se o pomoc v krizových situacích, jako jsou přírodní katastrofy, záplavy, tsunami, zemětřesení, záchrana životů, zajištění základních potřeb pro život a zajištění ubytování a pomoc přeživším.

Dále se zabýváme rozvojem vzdělanosti v afrických zemích. Budováním nových škol pro děti a mládež a rekonstrukcemi škol stávajících. Realizujeme vybudování školících center pro dospělé, se zaměřením na konkrétní obory a rozvíjíme výstavbu zdravotnických zařízení.

Pobrezi slonoviny

Pobřeží slonoviny (Côte d'Ivoire) je nádherná a přímo okouzlující země, která vezme dech nejednomu návštěvníkovi. Nachází se na pobřeží Atlantského oceánu a je státem v západní Africe ležící na pobřeží Guinejského zálivu. Název země se vztahuje k obchodu se sloními kly a otroky.